Adref

CROESO

Yn Eglwys Efengylaidd Bala, rydym yn grŵp o unigolion o wahanol gefndiroedd sydd am rannu newyddion da Iesu Grist gyda'n cymuned. Byddem wrth ein bodd pe byddech yn ymweld â ni. Am fwy o wybodaeth am yr eglwys, ewch i dudalennau perthnasol y wefan os gwelwch yn dda.Os hoffech weld gwasanaethau blaenorol, ewch draw i'n sianel YouTubeDywedodd Iesu, 'Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi'.
Mathew 11:28


Am wahoddiad! Dywed Iesu Grist ‘Dewch ataf!’ Sut bynnag rydych chi'n teimlo ... blinedig, ar ben y byd, wedi'i lethu, yn unig, yn bositif, neu yn plodio ymlaen, mae'r gwahoddiad i ni i gyd. Rydym ni gyd angen Crist.
Fe greodd Duw ni i fwynhau perthynas ag Ef. Ond nid ydym wedi gwerthfawrogi'r berthynas hon, ac rydym wedi ceisio gwneud bywyd ein ffordd ein hunain. Oherwydd hyn, mae ein pechod wedi ein gwahanu oddi wrth Dduw – sut bynnag y ceisiwn Ei blesio.
Ond anfonodd Duw ei Fab, yr Arglwydd Iesu Grist, i fyw bywyd perffaith ac i farw ar y groes dros ein pechodau. Oherwydd rhoddodd Iesu Ei fywyd drosom ni, trwy ffydd ynddo Ef mae ein pechodau’n cael eu maddau ac fe’n derbynnir a’n croesawu i deulu Duw am dragwyddoldeb.


cyWelsh