Adref

CROESO

Yn Eglwys Efengylaidd Bala, rydym yn grŵp o unigolion o wahanol gefndiroedd sydd am rannu newyddion da Iesu Grist gyda'n cymuned. Byddem wrth ein bodd pe byddech yn ymweld â ni. Am fwy o wybodaeth am yr eglwys, ewch i dudalennau perthnasol y wefan os gwelwch yn dda.


If you would like to view previous services, please head over to our YouTube channel hereAnnwyl Pawb

Ynglŷn â gweithgareddau'r Eglwys, ac yn enwedig o ystyried Firws Corona:

Mae Henuriaid a Diaconiaid yr Eglwys a'r Swyddogion H&S yn dymuno diolch i chi i gyd am eich amynedd ynghylch newid cynlluniau ar gyfer gweithgareddau'r Eglwys. Maent yn dymuno nawr roi'r pwyntiau canlynol i chi:

  • Mae'r Eglwys wedi dychwel i Ganolfan bro Tegid am ei Gwasanaethau Sul.
  • Bydd hyn ar gyfer Gwasanaethau Bore, gan ddechrau am 10.30 yb; ac ar gyfer Gwasanaethau Noson ar 3ydd dydd Sul y mis, gan ddechrau am 5.00 yh, ar gyfer misoedd ‘gaeaf’ (Hydref-Chwefror).
  • Nid oes angen gorchudd wyneb tu mewn i'r adeilad, er ein bod yn gofyn ichi barhau i barchu dewis y rhai sy'n eu gwisgo.
  • Nid yw'r rheol 2-fetr yn berthnasol mwyach.

Fel y gwyddoch, gall hyn fod yn sefyllfa newidiol, a bydd cyngor y llywodraeth yn cael ei ystyried pan fyddwn yn gwneud penderfyniadau ynghylch cyfarfodydd a digwyddiadau yn y dyfodol.

Yn y cyfamser, parhewch i ofalu,

Efo'n cariad yn yr Arglwydd,

Gareth a Gwydion


Dywedodd Iesu, 'Dewch ataf fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe roddaf fi orffwystra i chwi'.
Mathew 11:28


Am wahoddiad! Dywed Iesu Grist ‘Dewch ataf!’ Sut bynnag rydych chi'n teimlo ... blinedig, ar ben y byd, wedi'i lethu, yn unig, yn bositif, neu yn plodio ymlaen, mae'r gwahoddiad i ni i gyd. Rydym ni gyd angen Crist.
Fe greodd Duw ni i fwynhau perthynas ag Ef. Ond nid ydym wedi gwerthfawrogi'r berthynas hon, ac rydym wedi ceisio gwneud bywyd ein ffordd ein hunain. Oherwydd hyn, mae ein pechod wedi ein gwahanu oddi wrth Dduw – sut bynnag y ceisiwn Ei blesio.
Ond anfonodd Duw ei Fab, yr Arglwydd Iesu Grist, i fyw bywyd perffaith ac i farw ar y groes dros ein pechodau. Oherwydd rhoddodd Iesu Ei fywyd drosom ni, trwy ffydd ynddo Ef mae ein pechodau’n cael eu maddau ac fe’n derbynnir a’n croesawu i deulu Duw am dragwyddoldeb.


cyWelsh