Pwy yw pwy

Pwy yw pwy

Gareth Williams

Gweinidog

Mae Gareth wedi bod yn gweinidogio Eglwys Efengylaidd Bala ers 2007. Mae'n briod ag Annette a ganddynt 2 blant sydd wedi tyfu. Yn wreiddiol o Fanceinion, roedd Gareth yn athro Bioleg ac Addysg Gorfforol ar y Wirral. Yna aeth i Dde Cymru i ailhyfforddi mewn Diwinyddiaeth. Daeth yn ddarlithydd yn Union, ac mae'n dal i wneud hynny weithiau nawr. Yn ei amser rhydd mae Gareth wrth ei fodd yn archwilio'r mynyddoedd lleol, yn cefnogi Man Utd, ac yn dyblu mewn ceir clasurol.

Gwydion Lewis

Henuriad

Mae Gwydion yn briod â Catrin a ganddynt 4 bachgen wedi tyfu i fyny. Maen nhw'n rhedeg Bryn Y Groes, Canolfan Gynadledda EMW yn y Bala. Yn gynt, mi oedd Gwydion yn byw yng Nghaerdydd ac roedd yn athro Addysg Gorfforol. Mae'n angerddol am Rygbi ac yn caru pan mae Cymru'n ennill.

Dave Gee

Deacon

Mae Dave yn briod ag Ange. Maen nhw'n rhedeg Siop Lyfrau Manna yn Wrecsam.

cyWelsh